free web stats
  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 150

    Y tá Eimi Fukada chiều bệnh nhân

    Y tá Eimi Fukada chiều bệnh nhân, đến thẳng bệnh viện tâm thần. Sau một năm kết hôn, cảm giác lớn nhất của Shu Ning là tình yêu của tôi dành cho cô ấy thật vô tâm, và tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp, trường học và gia đình của mình mỗi ngày. “(Shuning’s Quotations). Tình yêu có thể không mục nát trong tủ lạnh của hôn nhân, nhưng cuộc sống thường xuyên không thay đổi mang lại cho cả hai bên cảm giác như đông cứng. Bốn năm trước, cô ấy đã hy sinh một mối quan hệ rực lửa khác một cách vô cùng.

    Xem thêm