Web Analytics


  • Sever #1
  • Sever #2
  • Sever #3
  • Zoom+ Views: 266

    Xếp hàng trong đêm để được địt chủ nhà JULIA

    Xếp hàng trong đêm để được địt chủ nhà JULIA, ấy hơn. Cô ấy hiếm khi nói chuyện với tôi và đánh đập tôi thường xuyên hơn, ngoài việc tát, hầu như ngày nào cô ấy cũng trói tôi và đánh đòn. Trước đây, cô ấy sẽ nói với tôi rằng lần nào cô ấy cũng sẽ đánh tôi bao nhiêu lần trước khi đánh tôi, nhưng bây giờ cô ấy không nói nữa, cứ đánh một cách cổ hủ cho đến khi mệt mỏi. Và bây giờ, khi tôi bị cô ấy đánh, phần dưới của tôi sẽ cương cứng. Đối với cô ấy, Phim sex Trung Quốc tôi cúi đầu xuống… tai…

    Xem thêm