Web Analytics


  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 14

    Văn phòng ngày xuân cực kỳ sôi động cùng em đồng nghiệp

    Văn phòng ngày xuân cực kỳ sôi động cùng em đồng nghiệp, xuyên cũng không quan tâm, nhưng Chu Cảnh có vẻ không uống nhiều. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi hỏi cô ấy, 072217_002 tôi nói rằng bạn đã thay đổi rất nhiều, điều gì đã xảy ra trong năm nay? Cô ấy nói rằng cô ấy và Da Cui (tức là bạn trai trung học của cô ấy) đang yêu nhau, và bạn trai hiện tại của cô ấy là một học sinh năm cuối ở Quảng Đông. Sau đó, cô kể câu chuyện có nhiều nam sinh theo đuổi cô. Điều. Tôi nói với cô ấy: “Chúng ta đã ngồi.

    Xem thêm