Web Analytics


  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 53

    Tình cờ gặp lại thầy giáo cũ của Yuino xinh đẹp

    Tình cờ gặp lại thầy giáo cũ của Yuino xinh đẹp, duy nhất trên đời của cô ấy … Sau khi tốt nghiệp hơn mười năm trước, tôi đã đi qua trường trung học một lần, và tôi thậm chí đã từng đến Một lần, khi tôi bước đến cổng trường, người bảo vệ chặn tôi lại và hỏi tôi đang tìm ai, tôi nói tên cô ấy và lấy hết can đảm để nói: Chúng ta có một cuộc hẹn! Người bảo vệ xua tay và nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó!” Bạn nói đúng, chưa nghe nói về nó. Cô ấy là huyền thoại trong trái.

    Xem thêm