Web Analytics


  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 40

    RBD-828 Thầy hiệu trưởng cu bự và hai cô giáo trẻ

    RBD-828 Thầy hiệu trưởng cu bự và hai cô giáo trẻ, thanh rất nhỏ, nhưng đối với tôi trong căn phòng rất yên tĩnh này vẫn có thể nhận ra được. Đáng ra là giọng của cô gái phía trước, tại sao cô ấy lại khóc? Tôi đoán có thể là do bức thư cô ấy đọc. Trước khi bạn biết điều đó, đã đến giờ ăn tối. Phòng đọc cũng nên đóng cửa. Tôi đi theo cô gái ra khỏi phòng đọc, cô ấy đứng dậy và thấy rằng cô ấy cũng rất ổn. Cô gái đi phía trước dường như ngất xỉu vì khóc và loạng choạng khi bước.

    Xem thêm