free web stats
  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 158

    Nện con gái mới lớn Momoe Takanashi

    Nện con gái mới lớn Momoe Takanashi, trở về, cả thành phố Falbagon đều tràn ngập niềm vui. Mozart cũng cảm thấy rất vinh dự khi đi theo sau Aiwa, vì chính tay ông đã bắt được bốn kiếm sĩ đang truy đuổi và giết chết Aiwa. Anh cũng đã cứu Aiwa vì sự tận tâm với nhiệm vụ của mình, và ngay lập tức được thăng chức trung tâm và trở thành đội trưởng vệ sĩ riêng của Aiwa. Aiwa cảm thấy rằng những người như thế này chắc chắn xứng đáng để sử dụng lại. Vì đã rời xa Valbagon quá lâu nên Mozart vẫn.

    Xem thêm