Web Analytics


  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 42

    Kanna Misaki rủ anh hàng xóm sang đụ chùa

    Kanna Misaki rủ anh hàng xóm sang đụ chùa, trang. Tôi đã lắng nghe kỹ và không bao giờ ngủ. Cô giáo cũng rất tốt với chúng tôi, chúng tôi cũng hỏi cô ấy những câu hỏi khi chúng tôi không có việc gì phải làm và cô ấy luôn giải thích cho chúng tôi một cách kiên nhẫn. Thỉnh thoảng lại pha trò, kiểu như chị đại chẳng khách khí gì cả. Tôi chỉ nghĩ đến ký túc xá của giáo viên để xem cô giáo Lâm Lâm có ở đó không. Tôi muốn cô ấy khai sáng cho tôi, làm thế nào để tôi có thể thay.

    Xem thêm