Web Analytics


  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 63

    Em diễn viên June Lovejoy với cặp mông đẹp

    Em diễn viên June Lovejoy với cặp mông đẹp, thăm các thiết bị sinh hoạt trong nhà tắm, Tessia không quan tâm đến những thứ này chút nào, cô luôn chú ý đến những người lính xung quanh. Cô ấy nhận thấy rằng 90% binh lính ở đây là người da đen, 10% còn lại là người da trắng, là sĩ quan hoặc nhân viên hậu cần, và có rất ít phụ nữ (kể cả nữ quân nhân) ở đây. Tôi chỉ thấy 5 người trong số họ, 2 người đang dọn dẹp. công nhân, một người là nữ nhân viên chức, một người là nhân viên bán hàng,.

    Xem thêm