free web stats
  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 183

    Đổi vợ cùng đồng nghiệp trong chuyến du lịch Yume Mitsuki

    Đổi vợ cùng đồng nghiệp trong chuyến du lịch Yume Mitsuki, tiềm thức, bạn học đó viết cho tôi một cách kỳ lạ: “Xiaodie, cái gì trong miệng của bạn mà lại phình to ra vậy?” Tôi đang suy nghĩ trong đầu. Cô tự mắng mình vì quên khóa cửa, nhưng cô không biết phải trả lời như thế nào. May mà Trương Lực phản ứng rất nhanh: “Tiểu Diệp gần đây bị đau răng, bây giờ ngậm thuốc vào miệng nên không nói được.” Tôi nhanh chóng gật đầu hợp tác, CRB-081517-479 bạn học nói “ồ”, mượn. kéo và quay trở lại. Tôi nhanh chóng đi tới khóa cửa, Trương Lực.

    Xem thêm