free web stats
  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 169

    Cực căng với cặp ty hồng của đồng nghiệp Nozomi Ishihara

    Cực căng với cặp ty hồng của đồng nghiệp Nozomi Ishihara, Su Luo trở về phòng riêng của mình, nhưng Meliana đã ngủ không chút do dự cho đến rạng sáng, BF-613 và cô ấy cố tình đi ra khỏi phòng ngủ của Aiwa trong bộ đồ ngủ để cho tất cả người hầu nhìn thấy tất cả. Ý nghĩa rất rõ ràng – Meliana đã là người của Aiwa! Vào buổi trưa, trong khi Aiwa đang ăn tối với Meliana, Su Luo và những người khác trong trang viên, anh nhận được lệnh từ Nữ hoàng Bệ hạ phải đưa anh về Montrais ngay lập tức. Aiwa yêu cầu Meliana tiếp.

    Xem thêm