Web Analytics


  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 80

    Con dâu Ai Sayama khát tình dục

    Con dâu Ai Sayama khát tình dục, quân đến biên giới. Lúc này, Aiwa đã chính thức trở thành một centurion, lãnh đạo mười đội nhỏ. Vì cuộc cạnh tranh đó với Charlie,MEYD-485 uy tín của Aiwa trong quân đội tăng cao. Tuy chỉ là trung tá nhưng đã mang tiếng là trung tá, càng ngày càng nổi tiếng và gần như được miêu tả là một thanh niên toàn năng. Các đội khác đã dựng trại để nghỉ ngơi, nhưng Aiwa đã đưa đội của mình luyện tập đội hình xuất thần. Tất nhiên, tất cả những người lính tham gia luyện tập đều không hiểu.

    Xem thêm