Web Analytics


  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 75

    Buổi họp lớp đáng nhớ sau nhiều năm xa cách

    Buổi họp lớp đáng nhớ sau nhiều năm xa cách, giáo vào bệnh xá. Cô giáo thấy mặt tôi không ổn nên đồng ý. Bệnh xá ở tầng 1, có lẽ là nơi thoáng mát nhất toàn trường. Tôi thả mình trên chiếc ghế sau trong phòng y tế, xoa một ít tinh chất balsamic, và dần dần bình phục. Ở bệnh xá chỉ có một nữ bác sĩ vô trách nhiệm, thấy sắc mặt tôi có tiến triển, cô ấy lủi thủi đi ra ngoài, SSNI-378 không biết đi đâu. Tôi đoán cô ấy đi đâu thì nên xem trước cửa phòng y tế, vì lúc tôi đến không có.

    Xem thêm